ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ ТА ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

                                                                                                                                                                                           

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

В.ТОВКАЧ

ЗАХОДИ

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  ТА  ПРОТИДІЇ
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БУЛІНГУ
ПО ДНЗ №1 «ОРЛЯТКО» НА 2021 РІК

З/П

ЗАХОДИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ
1. Забезпечити створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу

 

Протягом року Директор  Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., працівники ДНЗ
2. Розглядати заяви про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати  рішення про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживавати відповідні заходи реагування

 

 

Протягом року (за потреби) Члени комісії з розгляду випадків булінгу:

Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., Панчук І.І., практичний психолог, Населевська Г.М., вихователь, голова ПК, Сасова Н.П., вчитель-логопед

 

3. Надавати соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу Протягом року (за потреби) Члени комісії з розгляду випадків булінгу:

Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., Панчук І.І., практичний психолог, Населевська Г.М., вихователь, голова ПК, Сасова Н.П., вчитель-логопед

 

4. Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу в закладі освіти

 

Протягом року (за потреби) Директор Товкач В.М.
5. Провести  для працівників закладу роз’яснення основних причин, ознак булінгу в освітньому середовищі та запобігання  таким ситуаціям. Березень

2021 року

Практичний психолог Панчук І.І.
6. Вивчити стан мікроклімату в групах, визначити наявність соціально відторгнених дошкільників. Лютий 2021р. Члени комісії з розгляду випадків булінгу:

Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., Панчук І.І., практичний психолог, Населевська Г.М., вихователь, голова ПК, Сасова Н.П., вчитель-логопед

 

7. З вихованцями  середньої, старших вікових груп провести  заняття з формування позитивних взаємин та формування уміння відстоювати свою
честь і гідність за допомогою соціально прийнятної поведінки.
Протягом року Практичний психолог Панчук І.І., педагоги
8. Включити питання попередження домашнього насильства в  загальносадові батьківські збори. Провести роз’яснення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)». Вересень 2021 року Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І.
9. Продовжити взаємодію з службою у справах дітей Конотопської міської ради, залучати спеціалістів до проведення просвітницько-профілактичних заходів. Протягом року Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В.
10. Проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну роботу з дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки.

 

Протягом року Практичний психолог Панчук І.І., педагоги
11. Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками дітей, які мають ознаки агресивної поведінки. Протягом року Практичний психолог Панчук І.І., педагоги
12. Створити методичну «скарбничку» щодо попередження булінгу в ДНЗ та формування позитивних взаємин між учасниками освітнього процесу. Лютий 2021 року Вихователь-методист Боженко Н.В.
13. Організувати перегляд циклу мультфільмів «НІ»
булінгу!»
Березень 2021 року Педагоги
14. Організувати «Скриньку довіри». Протягом року Директор Товкач В.М., вихователь-методист Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І., педагогиПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З ІНШИМИ МАТЕРІАЛАМИ ВИ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ

https://drive.google.com/drive/folders/1C3oENwhVOSrdiWMB_rWBzfG71MpqDHXP?usp=sharing