Освітні програми та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Організація освітнього процесу в ЗДО №1 “Орлятко” здійснюється відповідно до вимог  Базового компонента  дошкільної освіти, який  є Державним стандартом дошкільної освіти України та реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У Базовому...