Освітні програми та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Організація освітнього процесу в ЗДО №1 “Орлятко” здійснюється відповідно до вимог  Базового компонента  дошкільної освіти, який  є Державним стандартом дошкільної освіти України та реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У Базовому компоненті зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Розкриваються загальні положення, зміст і структура, інваріантна і варіативна складові змісту освіти.
Інваріантна складова містить такі освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі
культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Варіативна складова презентує освітні лінії: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

Використання освітніх  програм  в освітньому процесі  

Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)  №1 «Орлятко» в  2020-2021 н.р.

Навчальна програма* Кількість груп, які навчаються за даною програмою Кількість дітей, які навчаються за даною програмою
Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (Н.В.Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман, О. С. Рогозянський, А. С. Шевчук) (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

 

2 30
Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт» (за заг. наук. редакцією Піроженко Т.О.) (схвалено для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 27.05.2019 №22.1/12-Г-292, лист МОН від 12.07.2019 №1/11-6327)

 

1 31
Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку «Впевнений старт» (за заг. наук. редакцією Піроженко Т.О.) (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-275, лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4934)

 

1 25
Освітня програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років  «Віконечко» (Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Соколова Г.Б., Дмітрієва М.В., Бабяк О.О., Баташева Н.І., Недозім І.В. (наказ МОН від 24.07.2018 №802) 1 11
Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (науковий  керівник проекту Огнев’юк В.О.) (лист ІМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-572, лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960)

 

1 33
Парціальна програма  «Шаховими стежинами. Програма та методичний посібник навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи» (авт.Купрієнко В.І., Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.) (лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г-158, №2.1/12-Г-159)

 

2 30
Парціальна програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації» (авт.: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., схвалено комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 27.07.2015 № 14.1/12-Г-952)

 

4 81
Парціальна програма «Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років. Навчально-методичний посібник» (авт.Шевчук А.С.) (лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282)

 

5 92
Корекційна програма «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.) ; 1 17
Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред. Шевцова А. Г.)

 

1 13

Задля ефективної реалізації програми «Впевнений старт» автори розробили повний комплект навчально-методичного забезпечення. Під час організації освітнього процесу з дітьми педагоги старших вікових груп  використовують:

 • методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя», який включає:

– методичні поради;

– перспективне планування;

– календарне планування (за тематичним принципом);

 • навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника», яка  містить:

—  розвивальні завдання за кожним розділом програми;

–  вправи з розвитку дрібної моторики;

 • завдання для роботи з батьками вдома тощо;
 • альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності»;
 • довідник «Впевнений старт: книга для батьків»— просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщено на порталі vstart.com.ua.

Освітні завдання програми “Впевнений старт” структуровані за видами дитячої діяльності:

 • комунікативна
 • здоров’язберігальна й рухова
 • пізнавально-дослідницька:

– у світі предметів

– у світі людей

– у світі природи

– елементарні математичні уявлення

– досліди та експерименти

 • мовленнєва
 • ігрова
 • господарсько-побутова
 • художньо-естетична
 • завдання з особистісного розвитку.

На допомогу вихователям середніх груп автори розробили навчально-методичний комплект до Програми. На відміну від комплекту для роботи з дітьми старшого дошкільного віку, у цьому комплекті немає книги дошкільника та хрестоматії творів, проте з’явилися набір плакатів для групової роботи з дітьми та посібник «Набір розвивальних завдань для дітей середнього дошкільного віку».

Наочно-тематичні плакати для групової та індивідуальної роботи з дітьми — це додаток до методичних рекомендацій «Впевнений старт: книга вихователя, середній дошкільний вік». Поради, як використовувати плакати в освітньому процесі, автори подали в щоденному плануванні тематичних днів.

Набір розвивальних завдань для дітей містить 124 сторінки з розвивальними іграми, завданнями, вправами для індивідуальної та групової взаємодії дорослого з дитиною. Автори пропонують використовувати картки через день, наприклад понеділок, середа, п’ятниця. Інструкція щодо розв’язання завдання — на зворотному боці картки. Додаткові завдання на картці помічені знаком «*». Картки, на яких дитина розв’язала завдання, складають її портфоліо.

Комплект для дитини молодшого дошкільного віку включає в себе: «КНИГУ МАЛЮКА», «АЛЬБОМ З ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», «ФЛЕШ-НАБІР
ДО КНИГИ МАЛЮКА ТА АЛЬБОМУ”, «КНИГУ ДЛЯ БАТЬКІВ»,  НАБІР ПЛАКАТІВ для групової роботи з дітьми молодшого дошкільного віку, “КНИЖКУ МАЛЮКАМ. ХРЕСТОМАТІЮ літературно-художніх творів з методикою використання» .

Додаткові матеріали для вихователів і батьків розміщені на порталі vstart.com.ua у відповідних вкладках. Тут розміщені наочні, методичні, медіа- та інші матеріали від авторів комплекту. Вільно користуватися представленим інформаційним контентом можуть усі учасники освітнього процесу, які використовують навчально-методичний комплект.

Вихователі  групи для дітей раннього віку  здійснюють організацію освітнього процесу з дітьми за розділами освітньої програми «Дитина», а саме: «Здоров’я та фізичний розвиток», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури» (образотворча майстерня, музичний калейдоскоп, театральна мозаїка, літературна скринька). Вихователі спецгрупи “Малятко” – за розділами програми “Віконечко”.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *