Освітні програми та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Організація освітнього процесу в ЗДО №1 “Орлятко” здійснюється відповідно до вимог  Базового компонента  дошкільної освіти, який  є Державним стандартом дошкільної освіти України та реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У Базовому компоненті зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Розкриваються загальні положення, зміст і структура, інваріантна і варіативна складові змісту освіти.
Інваріантна складова містить такі освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі
культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Варіативна складова презентує освітні лінії: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

Використання освітніх  програм  в освітньому процесі  

Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)  №1 «Орлятко» в  2019-2020 н.р.

п/п

Назва Автори
1. «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  

 

(наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-16163 від 09.11.2015)

2. «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи  

(авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.) (лист II ТЗО від 05.05.2015р. №14.1/12-Г-262)

 

3.  

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату

 

 

заг. ред. Шевцова А. Г. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 №1/11-18795)

4.  

Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення

 

(авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.)

5.  

«Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

 

за ред. проф. Т.В. Сак (гриф Міністерства освіти і науки від 12.04.13 №1/11-6943)

6. “Дитяча хореографія”, навчально-методичний посібник  

А.Шевчук , схвалено комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково- методичної ради з питань освіти МОН України (лист ПТЗО від 05.05.2015р., №14.1/121-255)

7. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку

 

схвалено для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-210 від 16.04.2019р.)

 

8. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. Ю. Хартман, О. С. Рогозянський, А. С. Шевчук (рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)
9. Програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації»  авт.: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., схвалено комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 27.07.2015 № 14.1/12-Г-952
   
     

Задля ефективної реалізації програми «Впевнений старт» автори розробили повний комплект навчально-методичного забезпечення. Під час організації освітнього процесу з дітьми педагоги старших вікових груп  використовують:

 • методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя», який включає:

– методичні поради;

– перспективне планування;

– календарне планування (за тематичним принципом);

 • навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника», яка  містить:

—  розвивальні завдання за кожним розділом програми;

–  вправи з розвитку дрібної моторики;

 • завдання для роботи з батьками вдома тощо;
 • альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності»;
 • довідник «Впевнений старт: книга для батьків»— просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщено на порталі vstart.com.ua.

Освітні завдання програми “Впевнений старт” структуровані за видами дитячої діяльності:

 • комунікативна
 • здоров’язберігальна й рухова
 • пізнавально-дослідницька:

– у світі предметів

– у світі людей

– у світі природи

– елементарні математичні уявлення

– досліди та експерименти

 • мовленнєва
 • ігрова
 • господарсько-побутова
 • художньо-естетична
 • завдання з особистісного розвитку.

На допомогу вихователям середніх груп автори розробили навчально-методичний комплект до Програми. На відміну від комплекту для роботи з дітьми старшого дошкільного віку, у цьому комплекті немає книги дошкільника та хрестоматії творів, проте з’явилися набір плакатів для групової роботи з дітьми та посібник «Набір розвивальних завдань для дітей середнього дошкільного віку».

Наочно-тематичні плакати для групової та індивідуальної роботи з дітьми — це додаток до методичних рекомендацій «Впевнений старт: книга вихователя, середній дошкільний вік». Поради, як використовувати плакати в освітньому процесі, автори подали в щоденному плануванні тематичних днів.

Набір розвивальних завдань для дітей містить 124 сторінки з розвивальними іграми, завданнями, вправами для індивідуальної та групової взаємодії дорослого з дитиною. Автори пропонують використовувати картки через день, наприклад понеділок, середа, п’ятниця. Інструкція щодо розв’язання завдання — на зворотному боці картки. Додаткові завдання на картці помічені знаком «*». Картки, на яких дитина розв’язала завдання, складають її портфоліо.

Додаткові матеріали для вихователів і батьків розміщені на порталі vstart.com.ua у відповідних вкладках. Тут розміщені наочні, методичні, медіа- та інші матеріали від авторів комплекту. Вільно користуватися представленим інформаційним контентом можуть усі учасники освітнього процесу, які використовують навчально-методичний комплект.

Вихователі  групи для дітей раннього віку, молодшої  групи  здійснюють організацію освітнього процесу з дітьми за розділами освітньої програми «Дитина», а саме: «Здоров’я та фізичний розвиток», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури» (образотворча майстерня, музичний калейдоскоп, театральна мозаїка, літературна скринька). Вихователі спецгрупи “Малятко” – за розділами програми “Віконечко”.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *