Звіт директора про роботу в 2021-2022 навчальному році

1.Персональний внесок керівника в підвищення рівня організації освітнього  процесу в навчальному закладі

 

а) Вжиті директором ДНЗ заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

 З 24.02.2022Р. по 22.04.2022р. заклад дошкільної освіти знаходився в режимі простою. З  25.04.2022 року організація освітнього процесу здійснювалась з використанням дистанційних форм навчання.

Дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, і, взагалі, не охоплені дошкільною освітою по мікрорайону ДНЗ №1 «Орлятко» в 2021-2022н.р. виявлено не було. 1 дитина перебувала під соціально-педагогічним патронатом. У консультативному центрі «Разом з мамою» батькам  дітей  раннього, молодшого дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу надавалися (за попереднім запитом) онлайн-консультації. Крім цього, педагоги систематично здійснювали роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

Функціонування груп дітей 5-річного віку в 2021-2022н.р. в ДНЗ регламентувалось такими нормативно-правовими актами: Законом України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичними листами «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку» від 27.09.2010р. №1/9-666, «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»  від 17.08.2005 р. № 1/9-431, «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. № 1/9-263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583, «Про здійснення соціально-педагогічного   патронату» від  17.12.2008 р. № 1/9-811 тощо.

Планування, організація та проведення освітньо-виховної роботи з дітьми 5-річного віку здійснювалась  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти,  програми розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 років «Віконечко», освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

 1. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти протягом 2021-2022н.р. знаходилося на належному рівні. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Освітнє середовище  наповнено відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (наказ МОН від 19.12.2017 № 1633). Відсоток забезпечення складає – 87,5%. Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог Листа МОН України від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Дошкільний навчальний заклад № 1 «Орлятко» має:

– музично-спортивну залу;

– музей історії дошкільного навчального закладу;

– кабінет практичного психолога;

– медичний кабінет з ізолятором;

– методичний кабінет;

– кабінети директора, завідувача господарства, кастелянки;

– пристосовані логопедичні кабінети;

– ресурсну кімнату;

– харчоблок;

– пральну кімнату;

– комору та льох;

– групові приміщення;

– ігрові та спортивний майданчики.

У музично-спортивній залі (площа 74 м кв.)  створені належні умови для здійснення музичного та фізичного виховання дітей, атрибути та обладнання підібрані згідно віку дошкільників. Зала оснащена піаніно та музичним центром, телевізором. Усі заняття проводяться під музичний супровід. Інтер’єр музично-спортивної  зали оформлений відповідно до завдань естетичного виховання та сучасних вимог. Вдало підібрано кольорову гаму, характер освітлення зали. Комплектування відповідними меблями,  обладнанням та інвентарем  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та  вимогам техніки безпеки.

У склад групових приміщень входять: ігрова кімната, роздягальня, спальня, кімната для умивання, туалет. Інтер’єр кожної вікової групи відповідає її профілю, відрізняється своїм стилем. Педагоги використовують в оформленні панно, різнопланові композиції, виставки-презентації, фотокомпозиції.    Групові кімнати устатковані необхідними дитячими меблями, м’яким інвентарем, які відповідають санітарно-гігієнічним, естетичним вимогам. У роздягальнях всіх вікових груп розміщені фотостенди, інформаційні куточки для батьків, виставки  дитячих робіт, поради психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога.

В усіх вікових групах у наявності є сучасні яскраві іграшки та ігрові посібники, які відповідають віковим особливостям дітей. Вони достатньо зручно розміщені в різноманітних ігрових осередках, що створює сприятливу атмосферу для розвитку особистості дошкільника, його творчих здібностей тощо.  Іграшки та предмети для ігор зберігаються на відкритих поличках. Іграшки дрібного та середнього розміру зберігаються у коробках і розміщені у доступних для дітей місцях. Педагоги для організації роботи з дітьми мають необхідні демонстраційні та роздаткові матеріали, літературний матеріал, дидактичні та розвивальні ігри тощо.

У кожній групі дошкільного закладу наявні технічні засоби навчання. Дошкільний заклад має 5 телевізорів, 7 комп’ютерів,  2 ноутбуки, 6 принтерів, 1 ксерокс, музичний  центр, мультимедійну дошку, проектор, підключення до мережі Інтернет.

Потрібно відмітити, що вхід до приміщення інклюзивної групи «Буратіно», групи для дітей із ЗПР обладнаний поручнями та пандусом. Стан групових приміщень основних та спеціальних груп відповідає санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам.  Педагоги закладу постійно спрямовують свої зусилля на створення сприятливих умов для розгортання дошкільниками свого буття, заохочують творчу активність дітей у специфічних для дошкільного віку видах діяльності: сюжетно-рольовій грі, продуктивній діяльності, спілкуванні з дорослими та однолітками. З цією метою вони створили відповідне розвивальне середовище, яке забезпечує умови для того, щоб діти набували навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід з різних освітніх напрямів БК, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо. У кожній віковій групі є ігрові осередки сюжетно-рольових, театралізованих, настільно-друкованих, будівельних ігор. Також функціонують бібліотечний, художній, музичний, етнографічний осередки.  У групах є куточки природи, де проводяться самостійні та організовані спостереження, праця, чергування, нескладні досліди, є живі об’єкти, зібрані квіти відповідно до віку дошкільників, різні необхідні матеріали та обладнання для проведення експериментування, пошуково-дослідницької діяльності. У групах також облаштовані куточки чергових, є спортивні осередки, де зберігається необхідне обладнання для проведення загартовуючих процедур, фізкультурних комплексів на повітрі, рухливих ігор, ігор-естафет, матеріали з валеологічного виховання дошкільників.

У логопедичній, групі для дітей із ЗПР функціонують  логопедичні куточки, де педагоги розмістили дидактичні ігри  та завдання, спрямовані на формування чіткої звуковимови та правильного граматичного мовлення, постановки звуків та їх автоматизації, диференціації звуків, ігрові посібники для розвитку дрібної моторики рук  тощо. У групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату є все необхідне обладнання для проведення лікувально-профілактичної роботи з дошкільниками.

Слід відмітити, що в дошкільному закладі функціонують 2 пристосованих  логопедичних кабінети (логопедична група «Грайлики»,  група для дітей із ЗПР «Малятко»), які забезпечені  необхідним обладнанням, навчально-дидактичними матеріалами та посібниками. Для організації роботи з вихованцями з ООП інклюзивної групи  «Буратіно» облаштувано ресурсну кімнату.

Територію закладу прикрашають яскраві квітники, рабатки, клумби, штучне озерце, фонтан,  казкові декоративні споруди з автомобільних покришок та інших матеріалів. Силами педагогів, батьків та вихованців створено метеомайданчик, облаштовано  «екологічну стежину», де вихователі намагаються  забезпечити всі необхідні умови для проведення  практичної, експериментальної діяльності дітей, їх екологічного виховання. Кожна вікова група має  ігровий майданчик з трав’яним покриттям для проведення прогулянок з дітьми. На майданчиках розташовані альтанки, столи та лави для дошкільників, різноманітні спортивні та ігрові споруди, нетрадиційне ігрове обладнання для забезпечення рухової активності дітей  протягом дня.  Окремо розташований спортивний майданчик –  площа 200 м кв. для занять з фізкультури, який має смугу перешкод, яму з піском, доріжку здоров`я.

Протягом 2021-2022н.р. розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу здійснювався за рахунок фінансування з місцевого бюджету. Було здійснено закупівлю:

–  фарби – 1051,26грн;

–  канцелярських товарів – 4871,27грн;

–  будівельних матеріалів – 5821,00грн;

–  миючих засобів – 8973,60грн;

–  електротоварів – 7820,10грн;

–  вапна- 546,00грн

–  медикаментів   – 1985,29грн.

–  посуду – 18297.00грн.

Загальна сума – 58365,52грн.

Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації закладу допомагав загальносадовий батьківський комітет, який надавав допомогу  в розв’язанні багатьох організаційних питань.

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Дошкільний заклад фінансується за рахунок місцевого бюджету відповідно до затвердженого кошторису управління освіти. Додатковими джерелами фінансування є спонсорська допомога, яка надходить у вигляді матеріалів і товарів, наданими актами дарування, які оприбутковуються у централізованій бухгалтерії управління освіти Конотопської міської ради. У 2021-2022н.р.  додаткових джерел фінансування навчального закладу не було.

 

4.Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими  педагогічними  кадрами та доцільність їх розстановки

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100%. Їх розстановка умотивована: педагоги призначені на посади відповідно до спеціальності за дипломом. При розстановці кадрів  ураховується досвід працівників, їх психологічна сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальні особливості.

Колектив  ДНЗ № 1 «Орлятко» складає 43 працівника:

 • директор -1;
 • вихователь-методист-1;
 • вихователі –  13;
 • музичний керівник – 1;
 • інструктор з фізкультури – 1;
 • учитель-логопед -2;
 • учитель-дефектолог – 2;
 • практичний психолог – 1;
 • помічники вихователів – 7;
 • завідувач господарством – 1;
 • медичні сестри – 2;
 • кухарі – 2;
 • кухонний робітник – 1;
 • двірник – 1;
 • сторожі – 3;
 • електрик – 1;
 • комірник – 1;
 • каштелян – 1;
 • прибиральник службових приміщень – 1;
 • асистент вихователя – 1.

У дошкільному закладі надаються додаткові освітні платні послуги за батьківські кошти. Організовано роботу хореографічного гуртка «Бембі» (керівник Притика Т.О., 70 вихованців);   гуртка з образотворчої діяльності «Вправні рученята» (керівник Гнойова Т.П., 70 дітей). Чисельність технічного персоналу – 18 осіб, медичного – 2 особи.

Протягом минулого року  відбулися  деякі зміни в комплектації кадрів у  закладі дошкільної освіти. За власним бажанням в серпні 2021 року звільнилася підсобний працівник Хрестолюбова А.В.. На дану посаду було прийнято Скорик Т.М.   У жовтні 2021 року в декретну відпустку, а потім у відпустку по догляду за дитиною пішла вчитель-логопед Шерудило Н.О.  На її посаду з 18 жовтня 2021 року за сумісництвом була прийнята Гей Н.І., яка за власним бажанням звільнилася 01.04.2022 року. За власним бажанням звільнилася прибиральник приміщень Коваленко Ю.В.. На її посаду з 12 січня 2022 року за була прийнята Мартиненко Л.В.  Асистент вихователя Яременко С.М. з 3  грудня 2021 р.    була переведена  на посаду практичного психолога в НВК «Казка». На її місце була  прийнята Фурса А.В.  З вересня 2021 року на посаду старшої сестри медичної (0,5 штатної одиниці) та на посаду медичної сестри з лікувальної фізкультури в групу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Дзвіночок» (0,25 штатної одиниці) була прийнята Кошелєва А.О.

У 2021-2022 н.р. в закладі працювали 43 працівника, з них 23 педагоги, в тому числі директор, вихователь-методист, практичний психолог, 2 вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог, музичний керівник, 2 асистента вихователя, інструктор з фізкультури. На даний момент у дошкільному закладі 18 педагогів мають повну вищу освіту (78,2%), з них: «вищу кваліфікаційну категорію» мають 8 педагогів (35%),  «першу кваліфікаційну категорію» мають 5 педпрацівників (22%), «другу кваліфікаційну категорію» – 2 педагоги (9%), 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» (13%). Без кваліфікаційної категорії 5 педагогів (22%).  1 педагог має неповну вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (4,3%), 2 педагоги (8,7%)  навчаються заочно у вищих учбових закладах освіти, 2 педагоги (8,7%) мають середню спеціальну освіту.

У 2021-2022 навчальному році атестовано 3 педагогів, що складає 13%  від загальної кількості педпрацівників. За підсумками атестації дані працівники відповідають займаній посаді. Рішенням атестаційної комісії ДНЗ №1 «Орлятко» 2 педагоги (8,7%) –  вихователі Населевська Г.М.,, Трохимчук О.І. відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». Атестаційною комісією управління освіти Конотопської міської ради (протокол №4 від 04.04.2022р.) прийнято рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 1 педагогу (4,3%) – Зимовець Т.С., вихователю. Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у  1 (4,3%) педагогічного працівника.

Курсову підготовку за дистанційною формою навчання  в 2021 році пройшли вихователі:  Грицюк Т.І, Трохимчук О.І., Населевська Г.М., Зимовець Т.С.;  кухарі Коломійченко Л.Л., Несук В. П.

У дитячому садку  2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист»:

– вихователь Гнойова Т.П., яка творчо використовує в роботі з вихованцями  досвід подружжя Нікітіних, елементи ТРВЗ,  працює над проблемою «Розвивальні ігри та вправи як засіб інтелектуального розвитку дошкільнят»;

– вихователь Грицюк Т.І., яка має власний досвід роботи з проблеми «Комунікативні ігри та вправи як засіб успішної соціалізації дітей з особливими потребами»;

Учитель-логопед Сасова Н.П. має педагогічне звання «старший учитель» та власний досвід роботи «Використання інформаційно-комунікаційних  технологій у корекційній роботі вчителя-логопеда  під час проведення індивідуальних та підгрупових занять».

Для організації дистанційної взаємодії з педагогами вихователем-методистом Боженко Н.В. в 2021-2022н.р. організовано роботу  Google Класу.  Протягом року приділялася належна увага питанню наставництва. За молодими педагогами були закріплені педагоги-наставники, які здійснювали їх методичний супровід.

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

 

а) Забезпечення організації харчування та  медичного обслуговування вихованців і педагогічних працівників.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному  закладі здійснюється відповідно спільних наказів МОЗ України та МОН України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 р. №298/227 «Про затвердження Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Постанови КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», листа МОНУ та МОЗУ від 07.07.2021 № 1/9-347  «Щодо окремих питань організації  харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти», листа МОНУ від 22.01.2021 № 1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб», інших нормативно-правових документів, що регулюють питання організації харчування дітей в навчальних закладах та з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Загальне керівництво за організацією харчування дошкільників здійснює директор.  Наказом  №2 від 04.01.2022р. «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі на 2022 рік» відповідальною особою за організацію харчування дітей у ДНЗ призначена сестра медична старша Яковченко І.І., яка контролює доставку якісних продуктів харчування і продовольчої сировини,  забезпечує необхідні санітарно-гігієничні умови харчування дітей, виконання натуральних норм харчування, підраховує вартість харчування та веде облік теоретичної калорійності їжі. У медсестри наявні аналітичні дані про виконання норм харчування.

Згідно рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради №83 від 25.03.2021 року «Про встановлення вартості харчування та зміни у режимі роботи в дошкільних навчальних закладах комунальної власності» з 01.04.2021 встановлено таку вартість харчування в ДНЗ:

– 36 грн. 00 коп. для дітей віком від 3 років;

– 32 грн. 00 коп. для дітей віком до 3 років.

Із місцевого бюджету здійснюється виплата на харчування дітей у розмірі 30%. Батьківська плата за одне відвідування дошкільного навчального закладу вноситься у розмірі 70%, що складає:

– 25 грн. 20 коп. для дітей віком від 3 років;

– 22 грн. 40 коп. для дітей віком до 3 років.

3 01.04.2021  заклади дошкільної освіти при 10,5 годинному режимі роботи  переведені на триразовий режим харчування.

Згідно лабораторних досліджень  Конотопського міськрайонного  відділу ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» на калорійність  харчування в дошкільному закладі доброякісне і калорійне. Раціональне харчування у дошкільному навчальному закладі передбачає обов’язкове складання десятиденного перспективного меню.  Приблизне двотижневе меню складається з урахуванням наявності сезонних овочів, фруктів, вартості харчування, калорійності, виходу страв  і затверджується начальником Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській області.

Відповідно до примірного двотижневого меню сестра медична старша надає щоденно замовлення на  продукти  харчування, що швидко псуються;  на інші продукти замовлення здійснюється щоквартально.

Обсяг та частота завозу продуктів харчування й продовольчої сировини регулюються залежно від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують заклад. Продукти поставляються з бази постачальника щоденно спеціальним автотранспортом.

Продукти харчування і продовольча сировина приймаються комірником Саєнко Т.Ю. в присутності сестри медичної старшої Яковченко І.І. відповідно накладних і лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність, якість і відповідають вимогам державних стандартів: сертифікат якості, ветеринарне та якісне посвідчення, товарний ярлик тощо.

Під час приготування страв працівники харчоблоку суворо дотримуються  санітарно-гігієнічних вимог, технології  приготування їжі,  приділяють належну увагу зберіганню  продуктів харчування, слідкують за термінами  їх реалізації.

Харчоблок дошкільного закладу  оснащений всім необхідним технологічним обладнанням та інвентарем. Усі вікові групи забезпечені столовим посудом на 100 %. Заміна проводиться за необхідністю, відповідно санітарних вимог. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарним вимогам та державним стандартам.

У 2021-2022н.р. здійснювалася робота  по  відпрацюванню пакету документів для впровадження системи НАССР. Контроль, що реалізується в рамках створеної системи, передбачає виконання певних вимог. Сюди входять:

 • Вимоги, яким повинні відповідати наявні в харчоблоці ДНЗ посуд, кухонний інвентар і обладнання;
 • Вимоги, які пред’являються до кулінарних виробів і харчових продуктів на етапах споживання, приготування, зберігання;
 • Вимоги, які регламентують безпеку на етапах приготування їжі (за видами харчової продукції);
 • Перелік ККТ (критичних контрольних точок) на етапах виготовлення:
 • харчової продукції;
 • придбання харчової сировини;
 • контролю упаковки, в якій знадходять продукти;
 • Порядок контролю ККТ на етапі приготування їжі;
 • Алгоритм дії посадової особи при виявленні відхилень фактичних параметрів від встановлених.

Впровадження системи НАССР в дитячому садку  – це не просто міра для проходження перевірок контролюючих органів, а важливий інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом.

Протягом року в закладі здійснювався систематичний контроль за організацією дитячого харчування. Наказом по ДНЗ №1 «Орлятко»  №3-од від 04.01.2022 року  «Про чергування на харчоблоці та призначення відповідальних за зняття проби з готових страв у 2022 році» призначені чергові працівники, які постійно контролюють закладку продуктів у котел і видачу їжі на групи, відповідність ваги згідно меню-вимоги – розкладу і фактично. Результати перевірок фіксуються у відповідних журналах.

4 липня 2021 року   в закладі відбулася перевірка безпечності та якості харчових продуктів представниками управління освіти Конотопської міської ради та Конотопського відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Конотопського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. За результатами перевірки були виявлені певні недоліки (довідка Конотопського відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини по невідповідностям безпечності та якості харчових продуктів виявлених в закладах дошкільної освіти в період з 04.-05.07.2021р. відповідно до листа управління освіти Конотопської міської ради від 01.07.2021р. №01-14/624). 10 серпня під час прийомки закладу дошкільної освіти до нового року представники Конотопського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області перевірили виконання рекомендацій. За результатами перевірки всі раніше виявлені недоліки усунені в повному обсязі: для харчових  та твердих побутових відходів придбані контейнери, встановлені сітки на каналізаційні зливи та витяжки, здійснено зміну пошкодженого емальованого посуду, ножів, дошок для нарізання хлібу. Був проведений поточний ремонт комори, здійснено налаштування температурного режиму в холодильному обладнанні відповідно до вимог зберігання харчових продуктів.

У закладі щоквартально проводяться засідання Комісії з харчування, яка контролює організацію та якість харчування дітей, аналізує виконання або невиконання основних норм. Адміністрація закладу, медична сестра постійно тримає на контролі дотримання кухарями технології приготування їжі, правильність кулінарної обробки продуктів, повноту закладки продуктів до котла, вихід страв, смакові якості їжі, правильність зберігання та дотримання термінів реалізації продуктів. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів ведеться  журнал обліку виконання норм харчування. Слід відмітити, що в дошкільному закладі приділяється належна увага приготуванню дієтичних страв для дітей, які мають захворювання внутрішніх органів ( нирок, печінки, шлунку, жовчно-вивідних шляхів та інше).

У всіх вікових групах (крім групи для дітей раннього віку) є куточки чергових по їдальні. Вихователі молодших вікових груп    залучають дітей до чергування по їдальні  з   другої  половини року. На  п’ятому, шостому року життя педагоги організовують систематичні чергування дітей. При організації харчування педагоги дотримуються  принципів  наступності, єдності вимог в дошкільному навчальному закладі та в родині.

Питання раціонального харчування дітей педагоги, медичний персонал  включають в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюють в інформаційних куточках. Для правильної організації годування дитини вдома, особливо у вихідні та святкові дні, медичні сестри та педагоги ознайомлюють батьків з режимом і специфікою харчування у дошкільному навчальному закладі.

Медичне обслуговування в  дитячому садку  проводиться згідно вимог.  Протягом року за станом здоров’я вихованців триває постійний медичний (з боку медичних сестер) і візуальний (з боку вихователів) контроль. На початку кожного навчального року  перевіряються діагнози  всіх дітей,  медичні сестри  відповідно до призначень педіатрів за станом здоров’я розподіляють їх на медичні підгрупи: основну, підготовчу, спеціальну, разом з інструктором з фізкультури Анцибор К.К.  визначають допустиме навантаження для дошкільників кожної групи, підбирають лікувально-профілактичні процедури для частохворіючих дітей, вихованців, які мають хронічні захворювання тощо. У 2021-2022 навчальному  році до основної медичної групи було віднесено 105 дітей (80,8%), 3 дошкільників (2,3%) – до підготовчої, 22 вихованців (16,9%) – до спеціальної медичної групи.

Профілактичні щеплення  проводяться в кабінеті щеплень Конотопської дитячої поліклініки згідно плану профілактичних щеплень. Їх проведення реєструється  працівниками поліклініки та сестрою медичною старшою Кошелєвою А.О. в медичних картках дітей, журналі обліку профілактичних щеплень, у картках профілактичних щеплень  фіксується доза, серія та реакція на щеплення.

Регулярно медичними сестрами, вихователями здійснюється огляд  дітей на педикульоз, коросту. Результати огляду фіксуються в спеціальних журналах. Результати якісної організації медичного обслуговування та оздоровлення дошкільників  в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Про це свідчить той факт, що за останні п’ять років спостерігається не високий рівень захворюваності серед дітей, який становить 2,2 дітодня.

Сестра медична старша Кошелєва А.О. вчасно складає графік проходження медоглядів працівників та контролює його виконання (1 раз  у 6 місяців), у разі необхідності надає кваліфіковану допомогу дітям та працівникам.

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку  медичні сестри  протягом року систематично розміщують санбюлетні різної тематики.  Щомісячно на педгодинах, нарадах при директору, апаратних нарадах  обговорюються питання результатів медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей,  результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, організація рухового режиму, робота з ослабленими дітьми, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами, питання зниження захворюваності серед вихованців, порівняння показників відвідування дітьми дошкільного закладу, індексу здоров’я по всім віковим групам, питання по організації харчування дошкільників.  Протягом року медичний персонал закладу  використовує сайт ДНЗ, соціальну мережу «Фейсбук» як джерело для розміщення інформації для батьків та працівників щодо запобігання та розповсюдження різних захворювань, у тому числі на коронавірус COVID-19; з 24.02.2022 року. медпрацівники розміщують матеріали по наданню першої невідкладної допомоги у разі травмування під час бойових дій.

У дошкільному закладі здійснюється проведення всіх форм фізичного виховання дітей, які передбачено програмою: щоденні фізкультурні заняття (навчальні та  на свіжому  повітрі); різні види гімнастик ( ранкової, гігієнічної, лікувальної), рухливі, спортивні ігри та вправи, пішохідні переходи, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я.

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме:  дихальної гімнастики по методу К.П.Бутейка (вихователі логопедичної групи «Грайлики» Зимовець Т.С. Шевчук Н.І., групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Дзвіночок» Друк Л.В., Силка О.Д., середньої групи «Пізнайко» Населевська Г.М., Істифєєва А.В.),    кінезорефлексотерапії, різних видів масажу, пальчикової гімнастики, вправ  для лікування та профілактики плоскостопості, елементів релаксації, психогімнастики тощо.

Слід відмітити, що в групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату  «Дзвіночок» (за призначенням лікаря-ортопеда)  медична сестра  з лікувальної фізкультури Кошелєва А.О., вихователі  групи  Друк Л.В.,Силка О.Д.  протягом року додатково проводили з дітьми: лікувальний масаж (4 курси на рік),   електростимуляцію (2 курси на рік),  комплекси лікувальної фізкультури, індивідуальну роботу, ортопедичні хвилинки, Години здоров’я. Також  в роботі з дітьми використовували елементи  оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» (автор методики Корж Ю.М.).

Протягом  року адміністрацією закладу систематично здійснювався  контроль за організацією рухового режиму, оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм  роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, особливо – у новачків та ослаблених вихованців, розвитком рухів і фізичних якостей  дошкільників,  оцінка організації, змісту, методики проведення,  визначення загальної і моторної щільності  фізкультурних занять. У листопаді 2021 року було здійснено контроль за станом  фізичного розвитку  вихованців.

У вересні 2021 року інструктором з фізкультури Анцибор К.К., вихователями був здійснений облік виконання дітьми основних фізичних рухів по всіх вікових групах; здійснювалась оцінка організації, змісту, методики проведення,  визначення загальної і моторної щільності  фізкультурних занять. Медико-педагогічний контроль за проведенням фізкультурних занять показав, що фізичне навантаження відповідає стану здоров’я та рівню рухової підготовленості дошкільників.

У зв’язку із введенням військового стану контроль за станом  фізичного розвитку  вихованців,  обстеження  їх рухової підготовленості, медико-педагогічний контроль за проведенням фізкультурних занять в травні 2022 року не проводились.

 

б) Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом продовжували працювати над  реалізацією завдань державної політики в галузі охорони праці. Протягом року директором Товкач В.М., завідувачем господарства Сороколіт О.В., вихователем-методистом Боженко Н.В.  регулярно і своєчасно здійснювався систематичний контроль за дотриманням вимог охорони праці, ТБ, ППБ, наявності інструкцій на робочих місцях та біля технологічно-побутового обладнання,  за проведенням планових інструктажів та навчання з ОП, ТБ та ППБ зі всіма працівниками закладу, з працівниками, що відносяться до І групи з електробезпеки, за проведенням позапланових цільових інструктажів; обстеженням  технічного стану  будівлі, обладнання, дитячих ігрових та спортивного майданчиків, спортивного обладнання, за технічним станом технологічного обладнання, технічного стану вогнегасників, за повіркою терезів, гирь, манометрів; своєчасним проходженням медичного огляду; організацією медичного обслуговування та харчування дошкільників; організацією ЦЗ, виконання інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу. У жовтні 2021р. був проведений  Тиждень безпеки дитини. У месенджері Viber педагоги закладу надавали батькам вихованців консультативну допомогу з питань ОбЖД,  організували виставку дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини». Вихователем-методистом Боженко Н.В. для педагогів та батьків вихованців на сайті ДНЗ були розміщені інформаційно-просвітницькі матеріали відповідної тематики.  Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу протягом року не виявлено.

Також педагоги мали можливість користуватися методичними матеріалами з питань охорони життя та здоров’я дітей, по організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, які вихователь-методист розмістила на Google Диску.

На  основі нормативних документів у дитячому садку розроблені інструкції з ОП для працівників різних категорій. Один раз у три роки  вони здають заліки по їх виконанню  та  дотриманню інструкцій по охороні життя і здоров’я дітей.  Також 1 раз у три місяці пожежно-технічною комісією, яка призначається наказом по ДНЗ, складаються акти обстеження основної будівлі і споруд, приміщень, прогулянкових майданчиків, спортивного, ігрового та нестандартного обладнання. Завгоспом Сороколіт О.В. систематично проводяться заняття з пожежно-технічного мінімуму.

У дошкільному закладі є  в наявності база нормативних документів, що регламентують роботу з охорони праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм, є план евакуації дітей та працівників на випадок надзвичайної ситуації. Наказами директора призначено відповідальних осіб з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.

Щорічно в дитячому садку проводяться заміри опору ізоляції електромережі, випробування технологічного обладнання;  один раз у 3 роки – заміри захисних контурів. Виявлені недоліки вчасно усуваються.

Кількість вогнегасників у закладі становить 12 штук, що відповідає встановленим нормам.

Сестрами  медичними старшими Яковченко І.І., Кошелєвою А.О. систематично проводяться заняття санмінімуму із педагогами та обслуговуючим персоналом  з питань виконання санітарно-гігієнічних норм, попередження кишково-шлункових захворювань, надання першої долікарняної допомоги при різних захворюваннях та в надзвичайних ситуаціях тощо.

У дошкільному закладі систематично дотримується оптимальний температурний режим,  щоденно здійснюється (згідно графіка) провітрювання та вологе прибирання приміщень . Температура в групових приміщеннях становить +19С – +20С,  в  групі для дітей  раннього віку –  +21С –  +22С. У спальних кімнатах – +16С – +18С. Освітлення столів та  демонстраційних дощок раціональне. Монотонні,  неприємні звукові подразники відсутні. Меблі відповідають зросту дошкільників, інвентар та обладнання підібрано відповідно до вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та  естетичних вимог. Про дотримання санітарно-гігієнічних правил свідчать результати перевірок  Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській області, під час яких порушень  не зафіксовано. Випадків дитячого травматизму, фізичного і психічного насильства, образ, недбалого і жорсткого поводження з дітьми в ДНЗ не зареєстровано.

Злагодженість і чіткість діяльності дошкільного закладу забезпечується дотриманням норм трудової та виконавчої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

                       

в) Моральне та матеріальне стимулювання дітей, педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Протягом року адміністрацією дошкільного навчального закладу проводиться відповідна  робота по моральному та матеріальному заохоченню працівників.

Рік  нагородження 2021-2022н.р.
Загальна кількість працівників 43
Державна нагорода України «Заслужений працівник освіти України»
Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Грамота управління освіти Конотопської міської ради Сумської області 1
Подяка(міського голови)  начальника управління освіти Конотопської міської ради Сумської області 1
Грамота ДНЗ №1 «Орлятко» 5
Загальна кількість нагороджених 7
% від загальної кількості працівників 16,3%

Аналіз результатів  нагородження працівників закладу  в 2021-2022н.р.

 

Один раз на рік педпрацівникам видається грошова винагорода та кошти в сумі місячного окладу на оздоровлення.   Згідно рішення профспілкового комітету  «ювіляри» отримують грошову винагороду, також працівники, які знаходяться на довготривалому лікуванні отримують  часткове відшкодування коштів, витрачених на лікування. Працівники, які мають ненормований робочий день та особливі умови праці до основної щорічної відпустки отримують по 3 календарні дні  додатково.

Діяльність дошкільного навчального закладу №1 «Орлятко» у літній період спрямовується  на  організацію змістовного, різноманітного  буття  з метою оздоровлення дітей, забезпечення  їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок  у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо.

Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів, протягом оздоровчого періоду в дитячому садку забезпечується:

 • максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • збалансоване, збагачене вітамінами харчування;
 • оптимальна рухова активність;
 • дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках.

У ранкові години після сніданку з дітьми проводиться організована  навчально-пізнавальна діяльність у формі фронтальних, підгрупових занять різного спрямування: фізичного, пізнавального (у тому числі – природничого спрямування), мовленнєвого,  художньо-естетичного (музичні, образотворчі, художньо-мовленнєві). Упродовж  дня  з дітьми різних вікових груп педагоги організовують ігри: сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, драматизації, театралізації, дидактичні, настільно-друковані, рухливі сюжетні, безсюжетні, з елементами спортивних ігор і вправ; особлива увага приділяється організації  ігор з піском, водою.

При організації життєдіяльності дітей у першу  і другу половини дня  передбачається також проведення:

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, у куточку природи, на «екологічній стежині» тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи  з окремими вихованцями за різними змістовими напрямами освітньої роботи;
 • читання, розповідь, інсценування творів художньої літератури; бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

У літній період значна увага приділяється  проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: знання правил дорожнього руху; поведінка на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми; безпечної  поведінки під час відпочинку під сонцем, на воді, у лісі; користування електричними і газовими приладами; запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.).

Загартувальні процедури здійснюються на майданчиках з використанням стаціонарного і виносного обладнання.  Педагоги, медичний персонал здійснює постійний контроль за забезпеченням вихованців необхідним одягом, взуттям, головними уборами та дотриманням норм температурного режиму, тривалості процедур, їх оптимального місця у розпорядку дня.

Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей упродовж усього дня створюється активний руховий режим, який передбачає поєднання у раціональній кількості, послідовності й тривалості різних форм роботи, пов’язаних з руховою активністю: ранкова гімнастика і гігієнічна гімнастика після денного сну, щоденні фізкультурні заняття, музичні заняття, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри з елементами спорту, самостійна рухова діяльність, фізкультурне дозвілля  та ін.

Організація освітнього процесу з вихованцями  в оздоровчий період 2022 року  буде здійснюватися в дистанційному форматі (до прийняття іншого рішення вищестоящих органів державної влади).

В умовах воєнного стану державні гарантії права на відпустки для педагогічних працівників визначено в ЗУ № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до статті 12 якого в період дії воєнного стану щорічну основну оплачувану відпустку надають працівникам тривалістю 24 календарні дні. МОН України у Листі № 1/5119-22 пояснило, що подовжену тривалість щорічної основної відпустки для педпрацівників не скасували, а лише обмежили на період дії воєнного стану. Дні щорічної відпустки, які працівник не використав у період воєнного стану, переносять на період після припинення або скасування воєнного стану. Якщо неможливо надати педпрацівникам невикористані дні відпустки через те, що почався новий навчальний рік, за бажанням працівника частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією. Але є умова — тривалість щорічної та додаткової відпусток, яку надали працівникові, не повинна бути меншою ніж 24 к. дн. Якщо працівник звільняється, йому виплачують грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки (ст. 24 Закону № 504). ВРУ зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» від 05.04.2022 № 7251. МОН надало ВРУ зауваження до цього законопроєкту. Зокрема, міністерство попросило внести зміни до статті 12 Закону № 2136, щоб зняти обмеження щодо тривалості щорічної відпустки, яку надають педагогічним і науково-педагогічним працівникам протягом періоду дії воєнного стану.

  г) надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям  сиротам, дітям,    позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з малозабезпечених сімей

Щоб визначити дітей, які потребують державної допомоги, вихователі дошкільного закладу насамперед проводять бесіди з членами родин вихованців,  обстеження умов життя й виховання дітей. Після цього складається соціальний паспорт дошкільного навчального закладу.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДНЗ №1 «ОРЛЯТКО» 2021-2022 Н.Р.

Всього дітей у навчальному закладі – 130 вихованців

 

№ з/п Соціально незахищені категорії Кількість дітей
1 Діти-сироти

 

2 Діти, позбавлені батьківського піклування

 

1
3 Діти-напівсироти

 

1
4 Діти-інваліди 3
5 Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС
6 Діти з багатодітних сімей

(в дужках зазначити кількість сімей)

4 (4 родини)
7 Діти з малозабезпечених сімей

(в дужках зазначити кількість сімей)

 4 ( 4 родини)
8. Діти з неблагополучних (деструктивних) сімей (в дужках зазначити кількість сімей)
9. Діти одиноких матерів 2
10. Діти, які опинились у складних життєвих обставинах

(виключно ті, що стоять на обліку у міському центрі соціальної служби для молоді (ЦССМ)

11. Діти, які стоять на обліку у службі у справах дітей (ССД) 2
12. Діти, батьки яких трудові мігранти
13. Діти, що стоять на обліку у КМСД
14. Діти з неповних сімей (вказати тільки кількість без окремої таблиці)
15. Діти, що перебувають на «Д-обліку» (вказати тільки кількість без окремої таблиці) 40
16. Талановиті та обдаровані діти 3

 

Адміністрація дошкільного закладу  систематично здійснює просвітницьку роботу серед батьків дітей соціально незахищених категорій про їх права, надає їм консультативну допомогу з питань оформлення  необхідних документів, матеріальну підтримку вихованцям  пільгового контингенту.

У дошкільному закладі безкоштовно харчуються  діти-сироти,  діти, які залишилися без піклування батьків, діти, які виховуються в малозабезпечених, прийомних родинах, діти-інваліди тощо. Багатодітні родини сплачують 50% від вартості харчування. Обов’язково проводиться безкоштовне літнє оздоровлення цих категорій дітей.

Для дітей-інвалідів  у дитячому садку створені належні умови для їх повноцінного розвитку, навчання та виховання (вхід у приміщення закладу облаштовано пандусом, на 0,5 ставки організовано роботу медичної сестри з лікувальної фізкультури). Дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЄС пропонуються безкоштовні  санаторно-оздоровчі путівки. Медичним персоналом дитячого садка постійно здійснюється контроль за станом їх здоров’я.

З метою надання своєчасної допомоги адміністрація закладу систематично тримає під контролем малозабезпечені сім’ї. При виявленні дитини-сироти або дитини, яка залишилася без піклування батьків, неблагополучних родин  адміністрація повідомляє про це в службу у справах дітей Конотопської міської ради. На вихованців, які опинилися в складних життєвих обставинах складаються характеристика та  індивідуальний план захисту, який затверджується на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини Конотопської міської ради. Дані родини беруться під контроль, ставляться на облік у службі у справах дітей Конотопської міської ради, дітям та їх батькам надається необхідна допомога.

З родинами дітей соціально незахищених верст  працюють адміністрація закладу,  вихователі, практичний психолог Панчук І.І., яка здійснює їх психологічний супровід, проводить корекційну роботу з дітьми, інформаційно-просвітницьку з батьками (анкетування, індивідуальні бесіди, консультації тощо).

 

6.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до його управління, співпраця з громадськими організаціями

Значну допомогу адміністрації закладу протягом року надавав загальносадовий батьківський комітет, представниками якого є батьки всіх вікових груп. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

Основним завданням діяльності батьківського  комітету ДНЗ №1 «Орлятко» протягом 2021-2022 н.р. було сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей в умовах карантину;
 • формування основ соціальної адаптації та їх життєвої компетентності;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дошкільників;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на вихованців;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дошкільників, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців протягом року запрошували брати участь (в онлайн-форматі) у загальних зборах членів трудового колективу та батьків (вересень 2021р., травень 2022р.); групових батьківських зборах, проведенні тренінгу «Діти з особливими потребами» (листопад 2021р.), семінарі-практикумі «Роль гри в розвитку і вихованні дитини дошкільного віку» (січень 2022р.), тренінгу «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» (березень 2022р.) тощо. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, онлайн-консультації, анкетування, пропонували їм брати участь у проведенні онлайн-виставок дитячих робіт, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів.

Зворотній зв’язок з членами родин вихованців педагоги здійснювали через електронну пошту, Messenger, Viber, Facebook, Google Диск, де систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку.

Протягом року на базі закладу  в онлайн-форматі (за запитами батьків)  було організовано роботу:

 • консультативного центру «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;
 • консультативного центру «Допоможемо завтрашньому школяреві», де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Практичний психолог  Панчук І.І. протягом року намагалася залучити батьків вихованців  до активної участі у  вихованні та навчанні малюків з особливими освітніми потребами. З цією метою вона організувала на базі закладу роботу  психологічного гуртка «Турботливих батьків».

Педколектив дитячого садка протягом 2021-2022 н.р. використовував сайт дошкільного закладу як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру, постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців на сторінках соціальної мережі «Фейсбук».

Для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 педагогічні працівники, сестри медичні старші Яковченко І.І., Кошелєва А.О. систематично розміщували на сайті ДНЗ, в соціальній мережі «Фейсбук» матеріали по профілактиці коронавірусної інфекції, організації роботи з дітьми з вадами опорно-рухового апарату, інші інформаційно-просвітницькі матеріали з питань охорони  та  збереження здоров’я дітей. Вихователь-методист Боженко Н.В. розміщувала консультативні матеріали для педагогів та батьків у розділі «Робота методичного кабінету», «Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану». Також педагоги та батьки мали можливість користуватися методичними матеріалами, які вихователь-методист розмістила на Google Диску.

Слід відмітити співпрацю дошкільного закладу зі службою у справах дітей Конотопської міської ради. Вихователь-методист Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І. здійснюють соціально-психологічний супровід сімей незахищених категорій. Також дитячий садок налагодив тісну взаємодію з Конотопською дитячою поліклінікою, комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської міської ради, Конотопським Центральним відділом реабілітації дітей-інвалідів, з працівниками якого вихователі групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату  зуміли налагодити тісний контакт. Кваліфіковані спеціалісти допомагають педагогам  знайти відповіді на безліч запитань, які виникають у ході роботи, знайомлять з новинками методичної літератури, яка у них з’являється, рекомендують, як краще організувати роботу з дітьми.

 

 1. Реагування керівника на зауваження та пропозиції

 

Зауважень по роботі ДНЗ та його керівника в дошкільному закладі протягом року не зареєстровано. Конфліктних ситуацій в ДНЗ не було.

Адміністрація закладу завжди намагається знаходити спільну мову з працівниками та батьками вихованців дитячого садка, компромісні рішення під час розв’язання конфліктних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *