Звіт директора про роботу в 2020-2021 навчальному році

1.Персональний внесок керівника в підвищення рівня організації освітнього  процесу в навчальному закладі

 а) Вжиті директором ДНЗ заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

Дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, і, взагалі, не охоплені дошкільною освітою по мікрорайону ДНЗ №1 «Орлятко» в 2020-2021н.р. виявлено не було.  У консультативному центрі «Разом з мамою» батькам  дітей  раннього, молодшого дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу надавалися (за попереднім запитом) онлайн-консультації. Крім цього, педагоги систематично здійснювали роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

Функціонування груп дітей 5-річного віку в 2020-2021н.р. в ДНЗ регламентувалось такими нормативно-правовими актами: Законом України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичними листами «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку» від 27.09.2010р. №1/9-666, «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»  від 17.08.2005 р. № 1/9-431, «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. № 1/9-263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583, «Про здійснення соціально-педагогічного   патронату» від 17.12.2008 р. № 1/9-811 тощо.

Планування, організація та проведення освітньо-виховної роботи з дітьми 5-річного віку здійснювалась  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти,  програми розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 років «Віконечко», освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, програми Шеремет М.К. «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення».

 

 1. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ

Протягом 2020-2021н.р. розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу здійснювався за рахунок фінансування з місцевого бюджету. Було здійснено закупівлю:

– фарби – 21447,06 грн;

– канцелярські товари – 2937,70 грн;

– будівельні матеріали – 2450,50 грн;

– миючі засоби – 14643,10 грн;

– сантехнічні матеріали – 829,00 грн;

– електротовари – 5691,10 грн;

– вапна- 546,00 грн

– медикаментів   – 1596,72 грн.

Загальна сума – 50141,18 грн

Були придбані:

– за кошти з місцевого бюджету: шафа-купе для зберігання музичного та спортивного обладнання та інвентарю в музично-спортивну залу вартістю 19000 грн.; м’які іграшки та ігри в ресурсну кімнату – 1500 грн.

Також були переклеїні шпалери в груповому приміщенні групи для дітей раннього віку «Кмітливчик» – 1500грн.

Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації закладу допомагав загальносадовий батьківський комітет, який надавав допомогу  в розв’язанні багатьох організаційних питань.    Забезпеченість необхідним обладнанням по закладу становить 87,5% від норм, передбачених Типовим переліком обов’язкового ігрового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. В усіх вікових групах у наявності є сучасні яскраві іграшки та ігрові посібники, які відповідають віковим особливостям дітей.  Вони достатньо зручно розміщені в різноманітних ігрових осередках, що створює сприятливу атмосферу для розвитку особистості дошкільника, його творчих здібностей.

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Дошкільний заклад фінансується за рахунок місцевого бюджету відповідно до затвердженого кошторису управління освіти. Додатковими джерелами фінансування є спонсорська допомога, яка надходить у вигляді матеріалів і товарів, наданими актами дарування, які оприбутковуються у централізованій бухгалтерії управління освіти Конотопської міської ради.

У 2020-2021н.р. за депутатські коши були придбані 2 принтери вартістю 10500 грн., 1 комп’ютер  – 9100 грн.; за кошти Міжнародного благодійного фонду «Крила надії» – телевізор у  групу для дітей із затримкою психічного розвитку «Малятко».

 

4.Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими  педагогічними  кадрами та доцільність їх розстановки

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100%. Їх розстановка умотивована: педагоги призначені на посади відповідно до спеціальності за дипломом. При розстановці кадрів  ураховується досвід працівників, їх психологічна сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальні особливості.

Колектив  ДНЗ № 1 «Орлятко» складає 43 працівника:

 • директор -1;
 • вихователь-методист-1;
 • вихователі –  13;
 • музичний керівник – 1;
 • інструктор з фізкультури – 1;
 • учитель-логопед -2;
 • учитель-дефектолог – 2;
 • практичний психолог – 1;
 • помічники вихователів – 7;
 • завідувач господарством – 1;
 • медичні сестри – 2;
 • кухарі – 2;
 • кухонний робітник – 1;
 • двірник – 1;
 • сторожі – 3;
 • електрик – 1;
 • комірник – 1;
 • каштелян – 1;
 • прибиральник службових приміщень – 1;
 • асистент вихователя – 1.

У дошкільному закладі надаються додаткові освітні платні послуги за батьківські кошти. Організовано роботу хореографічного гуртка «Бембі» (керівник Притика Т.О., 50 вихованців);   гуртка по навчанню дітей англійської мови (керівник Населевська Г.М., 46 дітей). Чисельність технічного та обслуговуючого персоналу станом на 31.05.2021р. становить 21 особа.

Протягом минулого року  відбулися  деякі зміни в комплектації кадрів у дошкільному закладі. За власним бажанням у квітні 2021 року звільнилася асистент вихователя Вирозуб С.С. На цю посаду було прийнято на 0,75 штатної одиниці Бондаренко Н.М., та на 0,25 штатної одиниці Яременко С.М. На пенсію за віком вийшла вихователь Горбенко С.Л, на її місце було прийнято вихователя Чорноусенко М.О. З грудня 2020 року в закладі інструктором з фізкультури почала працювати Поволоцька К.К.

У 2020-2021 н.р. з вихованцями  працювали  21 педагог. На даний момент у дошкільному закладі 16 педагогів мають вищу освіту (76,1%), з них: «вищу кваліфікаційну категорію» мають 6 педагогів (28,5%),  «першу кваліфікаційну категорію» мають 6 педпрацівників (28,5%), «другу кваліфікаційну категорію» – 2 педагоги (9,5%), 2 педагоги мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» (9,5%). Без кваліфікаційної категорії 5 педагогів (23,8%).  1 педагог має неповну вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (4,8%). 2 педагоги (9,5%)  навчаються заочно у вищих учбових закладах освіти.

У 2020-2021 навчальному році атестовано 4 педагогів, що складає 19 %  від загальної кількості педпрацівників (загальна кількість – 21 педагог). За підсумками атестації дані педагоги відповідають займаній посаді. Рішенням атестаційної комісії ДНЗ №1 «Орлятко» 1 педагог (4,8%) –  вихователь

Гнойова Т.П. відповідає раніше присвоєному 10-му тарифному розряду; 1 педагог (4,8%) – вихователь Силка О.Д. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії». Атестаційною комісією управління освіти Конотопської міської ради (протокол №2 від 22.03.2021р.) прийнято рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 2 педагогам (9,5%) – Притиці Т.О., музичному керівнику; Товкач В.М., вчителю-дефектологу; про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» 1 педагога (4,8%) – Гнойової Т.П., вихователя.

Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів  у  2 (9,5%) педагогічних працівників.

Курсову підготовку в 2020 р. пройшли  вихователі  Силка О.Д, Гнойова Т.П., Шевчук Н.І.,  музичний керівник  Притика Т.О.,  старша сестра медична Яковченко І.І.

У дитячому садку  2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист»:

– вихователь Гнойова Т.П., яка творчо використовує в роботі з вихованцями  досвід подружжя Нікітіних, елементи ТРВЗ,  працює над проблемою «Розвивальні ігри та вправи як засіб інтелектуального розвитку дошкільнят»;

– вихователь Грицюк Т.І., яка має власний досвід роботи з проблеми «Комунікативні ігри та вправи як засіб успішної соціалізації дітей з особливими потребами»;

Учитель-логопед Сасова Н.П. має педагогічне звання «старший учитель» та власний досвід роботи «Використання інформаційно-комунікаційних  технологій у корекційній роботі вчителя-логопеда  під час проведення індивідуальних та підгрупових занять».

 

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

а) Забезпечення організації харчування та  медичного обслуговування вихованців і педагогічних працівників.

           Організація харчування дітей у дошкільному закладі здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України,  Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329, інших нормативно-правових документів, що регулюють питання організації харчування дітей в навчальних закладах та з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Загальне керівництво за  організацією харчування дошкільників здійснює директор.  Наказом  №2 від 04.01.2021р. «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі на 2021 рік» відповідальною особою за організацію харчування дітей у ДНЗ призначена сестра медична старша Яковченко І.І., яка контролює доставку якісних продуктів харчування і продовольчої сировини,  забезпечує необхідні санітарно-гігієничні умови харчування дітей, виконання натуральних норм харчування, підраховує вартість харчування та веде облік теоретичної калорійності їжі. У медсестри наявні аналітичні дані про виконання норм харчування.

Згідно рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради №83 від 25.03.2021 року «Про встановлення вартості харчування та зміни у режимі роботи в дошкільних навчальних закладах комунальної власності» з 01.04.2021 встановлено таку вартість харчування в ДНЗ:

– 36 грн. 00 коп. для дітей віком від 3 років;

– 32 грн. 00 коп. для дітей віком до 3 років.

Із місцевого бюджету здійснюється виплата на харчування дітей у розмірі 30%. Батьківська плата за одне відвідування дошкільного навчального закладу вноситься у розмірі 70%, що складає:

– 25 грн. 20 коп. для дітей віком від 3 років;

– 22 грн. 40 коп. для дітей віком до 3 років.

3 01.04.2021  заклади дошкільної освіти при 10,5 годинному режимі роботи  переведені на триразовий режим харчування.

Згідно лабораторних досліджень Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській області на калорійність  харчування в дошкільному закладі доброякісне і калорійне. Раціональне харчування у дошкільному навчальному закладі передбачає обов’язкове складання десятиденного перспективного меню.  Приблизне двотижневе меню складається з урахуванням наявності сезонних овочів, фруктів, вартості харчування, калорійності, виходу страв  і затверджується начальником Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській обласВідповідно до примірного двотижневого меню сестра медична старша надає щоденно замовлення на  продукти  харчування, що швидко псуються;  на інші продукти замовлення здійснюється щоквартально. Обсяг та частота завозу продуктів харчування й продовольчої сировини регулюються залежно від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують заклад. Продукти поставляються з бази постачальника щоденно спеціальним автотранспортом. Продукти харчування і продовольча сировина приймаються комірником Саєнко Т.Ю. в присутності сестри медичної старшої Яковченко І.І. відповідно накладних і лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність, якість і відповідають вимогам державних стандартів: сертифікат якості, ветеринарне та якісне посвідчення, товарний ярлик тощо.

Під час приготування страв працівники харчоблоку суворо дотримуються  санітарно-гігієнічних вимог, технології  приготування їжі,  приділяють належну увагу зберіганню  продуктів харчування, слідкують за термінами  їх реалізації.Харчоблок дошкільного закладу  оснащений всім необхідним технологічним обладнанням та інвентарем. Усі вікові групи забезпечені столовим посудом на 100 %. Заміна проводиться за необхідністю, відповідно санітарних вимог. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарним вимогам та державним стандартам.

У закладі здійснюється систематичний контроль за організацією дитячого харчування. Наказом по ДНЗ №1 «Орлятко»  №3-од від 04.01.2021 року  «Про чергування на харчоблоці та призначення відповідальних за зняття проби з готових страв у 2021 році» призначені чергові працівники, які постійно контролюють закладку продуктів у котел і видачу їжі на групи, відповідність ваги згідно меню-вимоги – розкладу і фактично. Результати перевірок фіксуються у відповідних журналах.

Спеціалістами відділу контролю Конотопської міської ради, начальником технологічної лабораторії систематично здійснюються перевірки на харчоблоці:

 • по видачі готової їжі та наявності сертифікатів, якісних посвідчень, ярликів;
 • санітарного стану харчоблоку, комор;
 • умов зберігання продуктів.

У закладі щоквартально проводяться засідання Ради з харчування, яка контролює організацію та якість харчування дітей, аналізує виконання або невиконання основних норм. Сестра медична старша Яковченко І.І. постійно тримає на контролі дотримання кухарями технології приготування їжі, правильність кулінарної обробки продуктів, повноту закладки продуктів до котла, вихід страв, смакові якості їжі, правильність зберігання та дотримання термінів реалізації продуктів. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медсестра веде журнал обліку виконання норм харчування. На підставі даних цього журналу кожні десять днів проводиться аналіз якості харчування, а за необхідності – його корекція.  Медсестра проводить щомісяця розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів) у раціоні дитячого харчування, відповідно до Таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування. Слід відмітити, що в дошкільному закладі приділяється належна увага приготуванню дієтичних страв для дітей, які мають захворювання внутрішніх органів (нирок, печінки, шлунку, жовчно-вивідних шляхів та інше).

Питання організації харчування дітей в дошкільному закладі систематично контролюється органами місцевої влади. Постійно здійснюється контроль з боку Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській області, управління освіти Конотопської міської ради, прокуратури, відділу захисту прав споживачів Конотопської міської ради. Згідно актів перевірок протягом 2020-2021н.р.  недоліків по організації харчування не виявлено. Випадків харчових отруєнь серед дітей протягом року зареєстровано не було.

Медичне обслуговування в  закладі проводиться згідно вимог. Один раз на рік всі діти ретельно обстежуються лікарями-спеціалістами Конотопської дитячої поліклініки. Діагнози доводяться до відома вихователів, батьків, інструктора з фізкультури Поволоцької К.К., сестер медичних старших Яременко С.М., Яковченко І.І., здійснюються відповідні  записи в медичних картках дітей, журналах медико-педагогічного контролю. Надалі триває постійний медичний (з боку медичних сестер) і візуальний (з боку вихователів) контроль за станом здоров’я дітей.

На початку кожного навчального року перевіряються діагнози  всіх дітей, дільничні  лікарі-педіатри разом з медичними сестрами за станом здоров’я розподіляють їх на три медичні підгрупи: основну, підготовчу, спеціальну, разом з інструктором з фізкультури  визначають допустиме навантаження для дітей кожної групи, призначають проведення тих, чи  інших лікувально- профілактичних процедур для частохворіючих дітей, вихованців, які мають хронічні захворювання тощо. У 2020-2021 навчальному  році до основної медичної групи було віднесено 107 дітей (82,3%), 10 дошкільників (7,7%) – до підготовчої, 13 вихованців (10%) – до спеціальної медичної групи.

Профілактичні щеплення  в дитячому садку проводяться згідно плану профілактичних щеплень. Їх проведення реєструється в  медичних картках дітей, журналі обліку профілактичних щеплень, у картках профілактичних щеплень  фіксується доза, серія та реакція на щеплення.

Регулярно медичними сестрами, вихователями здійснюється огляд  дітей на педикульоз, коросту. Результати огляду фіксуються в спеціальних журналах.

У дошкільному закладі здійснюється проведення всіх форм фізичного виховання дітей, які передбачено програмою: щоденні фізкультурні заняття (навчальні та  на свіжому  повітрі); різні види гімнастик ( ранкової, гігієнічної, лікувальної), рухливі, спортивні ігри та вправи, пішохідні переходи, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я.

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме:  дихальної гімнастики по методу К.П.Бутейка (вихователі логопедичної групи «Грайлики» Зимовець Т.С. Шевчук Н.І., групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Дзвіночок» Грицюк Т.І., Скидан В.М., середньої групи «Пізнайко» Друк Л.В., силка О.Д.),    кінезорефлексотерапії, різних видів масажу, пальчикової гімнастики, вправ  для лікування та профілактики плоскостопості, елементів релаксації, психогімнастики тощо.

Слід відмітити, що в групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату  «Дзвіночок» (за призначенням лікаря-ортопеда)  медична сестра  з лікувальної фізкультури Яременко С.М., вихователі  групи Грицюк Т.І.,Скидан В.М.  протягом року додатково проводили з дітьми: лікувальний масаж (4 курси на рік),   електростимуляцію (2 курси на рік),  комплекси лікувальної фізкультури, індивідуальну роботу, ортопедичні хвилинки, Години здоров’я. Також  в роботі з дітьми використовували елементи  оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» (автор методики Корж Ю.М.).

У листопаді, травні здійснювався  контроль за станом  фізичного розвитку  вихованців. Результати  травневого контролю показали, що високий  рівень фізичного розвитку мають – 37 дітей (28,5%), вище середнього – 13 дітей (10%),  середній – 70 дошкільника (53,8%), нижче середнього – 7 дошкільника (5,4%),  низький – 3 дітей  (2,3%).

У вересні, травні здійснювалась оцінка організації, змісту, методики проведення,  визначення загальної і моторної щільності  фізкультурних занять. Медико-педагогічний контроль за проведенням фізкультурних занять показав, що фізичне навантаження відповідає стану здоров’я та рівню рухової підготовленості дошкільників.

Результати оздоровлення дошкільників  в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Про це свідчить той факт, що за останні 5 років спостерігається не високий рівень захворюваності серед дітей. У 2020-2021 н.р. він становить 3,3 дітодня.

Сестра медична старша Яременко С.М. вчасно складає графік проходження медоглядів працівників та контролює його виконання (1 раз  у 6 місяців), у разі необхідності надає кваліфіковану допомогу дітям та працівникам.

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку  медичні сестри  протягом року систематично розміщують діаграми з порівнянням показників відвідування вихованцями дошкільного закладу, індекс здоров’я по всім віковим групам, результати контролю дотримання санітарно – гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні.  Щомісячно на педгодинах, нарадах при директорові, апаратних нарадах  обговорюються питання результатів медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово – психічного та фізичного розвитку дітей,  результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, організація рухового режиму, робота з ослабленими дітьми, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами, питання зниження захворюваності серед вихованців, порівняння показників відвідування дітьми дошкільного закладу, індексу здоров’я по всім віковим групам, питання по організації харчування дошкільників.

Медичний персонал закладу  використовував сайт ДНЗ, соціальну мережу «Фейсбук» як джерело для розміщення інформації для батьків та працівників щодо запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19.

 б) Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм.

Враховуючи епідемічний стан у країні, протягом року актуальним залишалося питання щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. Відповідна робота в закладі здійснювалась згідно, листів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», Постанови Головного державного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), матеріалів ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19».

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення  про охорону праці»  адміністрація закладу разом з профспілковим комітетом  проводить роботу щодо виконання  правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих  на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. Освітній процес  у закладі  здійснюється відповідно до  вимог  Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Директором Товкач В.М, вихователем-методистом Боженко Н.В., завгоспом  Сороколіт О.В. регулярно і своєчасно проводяться з працівниками інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядається  на педгодинах, виробничих нарадах, під час проведення Тижня безпеки дитини, який був проведений у жовтні 2020 р., квітні 2021 р. У месенджері Viber педагоги закладу надавали батькам вихованців консультативну допомогу з питань ОбЖД,  організували виставку дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини». Вихователем-методистом Боженко Н.В. для батьків вихованців на сайті ДНЗ були розміщені інформаційно-просвітницькі матеріали відповідної тематики. Також педагоги мали можливість користуватися методичними матеріалами з питань охорони життя та здоров’я дітей, які вихователь-методист розмістила на Google Диску.

На  основі нормативних документів у дитячому садку розроблені інструкції з ОП для працівників різних категорій. Один раз у три роки  вони здають заліки по їх виконанню  та  дотриманню інструкцій по охороні життя і здоров’я дітей.  Також 1 раз у три місяці пожежно-технічною комісією, яка призначається наказом по ДНЗ, складаються акти обстеження основної будівлі і споруд, приміщень, прогулянкових майданчиків, спортивного, ігрового та нестандартного обладнання. Завгоспом Сороколіт О.В. систематично проводяться заняття з пожежно-технічного мінімуму.

У дошкільному закладі є  в наявності база нормативних документів, що регламентують роботу з охорони праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм, є план евакуації дітей та працівників на випадок надзвичайної ситуації. Наказами директора призначено відповідальних осіб з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.

Щорічно в дитячому садку проводяться заміри опору ізоляції електромережі, випробування технологічного обладнання;  один раз у 3 роки – заміри захисних контурів. Виявлені недоліки вчасно усуваються.

Кількість вогнегасників у закладі становить 12 штук, що відповідає встановленим нормам.

Сестрами  медичними старшими Яковченко І.І., Яременко С.М. систематично проводяться заняття санмінімуму із педагогами та обслуговуючим персоналом  з питань виконання санітарно-гігієнічних норм, попередження кишково-шлункових захворювань, надання першої долікарняної допомоги при різних захворюваннях та в надзвичайних ситуаціях тощо.

У дошкільному закладі систематично дотримується оптимальний температурний режим,  щоденно здійснюється (згідно графіка) провітрювання та вологе прибирання приміщень . Температура в групових приміщеннях становить +19С – +20С,  в  групі для дітей  раннього віку –  +21С –  +22С. У спальних кімнатах – +16С – +18С. Освітлення столів та  демонстраційних дощок раціональне. Монотонні,  неприємні звукові подразники відсутні. Меблі відповідають зросту дошкільників, інвентар та обладнання підібрано відповідно до вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та  естетичних вимог. Про дотримання санітарно-гігієнічних правил свідчать результати перевірок  Конотопського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в  Сумській області, під час яких порушень  не зафіксовано. Випадків дитячого травматизму, фізичного і психічного насильства, образ, недбалого і жорсткого поводження з дітьми в ДНЗ не зареєстровано.

Злагодженість і чіткість діяльності дошкільного закладу забезпечується дотриманням норм трудової та виконавчої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

                       

в) Моральне та матеріальне стимулювання дітей, педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Протягом року адміністрацією дошкільного навчального закладу проводиться відповідна  робота по моральному та матеріальному заохоченню працівників.

Аналіз результатів  нагородження працівників закладу

 в 2020-2021н.р.

Рік  нагородження 2020-2021н.р.

Загальна кількість працівників

43
Державна нагорода України «Заслужений працівник освіти України»
Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Грамота відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області
Подяка(міського голови)  начальника управління освіти Конотопської міської ради Сумської області 3
Грамота ДНЗ №1 «Орлятко» 5
Загальна кількість нагороджених 8
% від загальної кількості працівників 18,6%

Один раз на рік педпрацівникам видається грошова винагорода та кошти в сумі місячного окладу на оздоровлення.   Згідно рішення профспілкового комітету  «ювіляри» отримують грошову винагороду, також працівники, які знаходяться на довготривалому лікуванні отримують  часткове відшкодування коштів, витрачених на лікування. Працівники, які мають ненормований робочий день та особливі умови праці до основної щорічної відпустки отримують по 3 календарні дні  додатково.

Діяльність дошкільного навчального закладу №1 «Орлятко» у літній період спрямовується  на  організацію змістовного, різноманітного  буття  з метою оздоровлення дітей, забезпечення  їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок  у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо.

Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів, протягом оздоровчого періоду в дитячому садку забезпечується:

 • максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • збалансоване, збагачене вітамінами харчування;
 • оптимальна рухова активність;
 • дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках.

У ранкові години після сніданку з дітьми проводиться організована  навчально-пізнавальна діяльність у формі фронтальних, підгрупових занять різного спрямування: фізичного, пізнавального (у тому числі – природничого спрямування), мовленнєвого,  художньо-естетичного (музичні, образотворчі, художньо-мовленнєві). Упродовж  дня  з дітьми різних вікових груп педагоги організовують ігри: сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, драматизації, театралізації, дидактичні, настільно-друковані, рухливі сюжетні, безсюжетні, з елементами спортивних ігор і вправ; особлива увага приділяється організації  ігор з піском, водою.

При організації життєдіяльності дітей у першу  і другу половини дня  передбачається також проведення:

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, у куточку природи, на «екологічній стежині» тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи  з окремими вихованцями за різними змістовими напрямами освітньої роботи;
 • читання, розповідь, інсценування творів художньої літератури; бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

У літній період значна увага приділяється  проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: знання правил дорожнього руху; поведінка на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми; безпечної  поведінки під час відпочинку під сонцем, на воді, у лісі; користування електричними і газовими приладами; запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.).

Загартувальні процедури здійснюються на майданчиках з використанням стаціонарного і виносного обладнання.  Педагоги, медичний персонал здійснює постійний контроль за забезпеченням вихованців необхідним одягом, взуттям, головними уборами та дотриманням норм температурного режиму, тривалості процедур, їх оптимального місця у розпорядку дня.

Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей упродовж усього дня створюється активний руховий режим, який передбачає поєднання у раціональній кількості, послідовності й тривалості різних форм роботи, пов’язаних з руховою активністю: ранкова гімнастика і гігієнічна гімнастика після денного сну, щоденні фізкультурні заняття, музичні заняття, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри з елементами спорту, самостійна рухова діяльність, фізкультурне дозвілля  та ін.

Перебування дітей та організація освітнього процесу з вихованцями  в оздоровчий період 2021 року  буде здійснюватися відповідно до вимог  Постанови Головного державного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Що стосується оздоровлення працівників закладу, то вони, згідно  поданих медичних довідок, мають можливість отримати санаторно-курортні путівки та можуть придбати путівки у заміський табір «Мрія».

 

     г) надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям  сиротам, дітям,    позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з малозабезпечених сімей

Щоб визначити дітей, які потребують державної допомоги, вихователі дошкільного закладу насамперед проводять бесіди з членами родин вихованців,  обстеження умов життя й виховання дітей. Після цього складається соціальний паспорт дошкільного навчального закладу.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДНЗ №1 «ОРЛЯТКО» 2020-2021 Н.Р.

Всього дітей у навчальному закладі – 130 вихованців

 

№ з/п Соціально незахищені категорії Кількість дітей
1 Діти-сироти

 

2 Діти, позбавлені батьківського піклування

 

1
3 Діти-напівсироти

 

4 Діти-інваліди 2
5 Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС
6 Діти з багатодітних сімей

(в дужках зазначити кількість сімей)

5 (4 родини)
7 Діти з малозабезпечених сімей

(в дужках зазначити кількість сімей)

 3( 2 родини)
8. Діти з неблагополучних (деструктивних) сімей (в дужках зазначити кількість сімей)
9. Діти одиноких матерів 4
10. Діти, які опинились у складних життєвих обставинах

(виключно ті, що стоять на обліку у міському центрі соціальної служби для молоді (ЦССМ)

11. Діти, які стоять на обліку у службі у справах дітей (ССД) 1
12. Діти, батьки яких трудові мігранти
13. Діти, що стоять на обліку у КМСД
14. Діти з неповних сімей (вказати тільки кількість без окремої таблиці) 4
15. Діти, що перебувають на «Д-обліку» (вказати тільки кількість без окремої таблиці) 27
16. Діти-внітрішньопереміщені особи
17. Діти, чиї батьки виконують або виконували свій службовий обов’язок в зоні АТО (ООС) (станом на 01.09.2020)

 

 

10 учасників бойових дій

 

Адміністрація дошкільного закладу  систематично здійснює просвітницьку роботу серед батьків дітей соціально незахищених категорій про їх права, надає їм консультативну допомогу з питань оформлення  необхідних документів, матеріальну підтримку вихованцям  пільгового контингенту.

У дошкільному закладі безкоштовно харчуються  діти-сироти,  діти, які залишилися без піклування батьків, діти, які виховуються в малозабезпечених, прийомних родинах, діти-інваліди, діти батьки яких безпосередньо  виконують або виконували службові обов’язки в зоні АТО. Багатодітні родини сплачують 50% від вартості харчування. Обов’язково проводиться безкоштовне літнє оздоровлення цих категорій дітей.

Для дітей-інвалідів  у дитячому садку створені належні умови для їх повноцінного розвитку, навчання та виховання (вхід у приміщення закладу облаштовано пандусом, на 0,5 ставки організовано роботу медичної сестри з лікувальної фізкультури). Дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЄС пропонуються безкоштовні  санаторно-оздоровчі путівки. Медичним персоналом дитячого садка постійно здійснюється контроль за станом їх здоров’я.

З метою надання своєчасної допомоги адміністрація закладу систематично тримає під контролем малозабезпечені сім’ї. При виявленні дитини-сироти або дитини, яка залишилася без піклування батьків, неблагополучних родин  адміністрація повідомляє про це в службу у справах дітей Конотопської міської ради. На вихованців, які опинилися в складних життєвих обставинах складаються характеристика та  індивідуальний план захисту, який затверджується на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини Конотопської міської ради. Дані родини беруться під контроль, ставляться на облік у службі у справах дітей Конотопської міської ради, дітям та їх батькам надається необхідна допомога.

Особливу увагу працівники закладу приділяють дітям із неповних сімей, сімей військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які виконують службові обов’язки під час ООС, які  вже відчули біль розлуки.  Ці вихованці часто різко реагують на зауваження, тому педагоги намагаються  створити для них  у дошкільному закладі атмосферу затишку. З родинами дітей соціально незахищених верст  працюють адміністрація закладу,  вихователі, практичний психолог Панчук І.І., яка здійснює їх психологічний супровід, проводить корекційну роботу з дітьми, інформаційно-просвітницьку з батьками (анкетування, індивідуальні бесіди, консультації тощо).

 

6.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до його управління, співпраця з громадськими організаціями

Значну допомогу адміністрації закладу протягом року надавав загальносадовий батьківський комітет, представниками якого є батьки всіх вікових груп. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

Основним завданням діяльності батьківського  комітету ДНЗ №1 «Орлятко» протягом 2020-2021 н.р. було сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей в умовах карантину;
 • формування основ соціальної адаптації та їх життєвої компетентності;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дошкільників;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на вихованців;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дошкільників, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців протягом року запрошували брати участь (в онлайн-форматі) у загальних зборах членів трудового колективу та батьків (вересень 2020р.); групових батьківських зборах, проведенні інтерактивного заняття «Протидія булінгу» (жовтень 2020р.), педагогічних посиденьок «Король сміття та його воїни» (січень 2021р.), тренінгу «Як наше слово впливає на дитину» тощо. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, онлайн-консультації, анкетування, пропонували їм брати участь у проведенні онлайн-виставок дитячих робіт, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів.

Зворотній зв’язок з членами родин вихованців педагоги здійснювали через електронну пошту, Messenger, Viber, Facebook, Google Диск, де систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку.

Протягом року на базі закладу  в онлайн-форматі (за запитами батьків)  було організовано роботу:

 • консультативного центру «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;
 • консультативного центру «Допоможемо завтрашньому школяреві», де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Практичний психолог  Панчук І.І. протягом року намагалася залучити батьків вихованців  до активної участі у  вихованні та навчанні малюків з особливими освітніми потребами. З цією метою вона організувала на базі закладу роботу  психологічного гуртка «Турботливих батьків».

Педколектив дитячого садка протягом 2020-2021 н.р. використовував сайт дошкільного закладу як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру, постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців на сторінках соціальної мережі «Фейсбук».

Для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 педагогічні працівники, сестри медичні старші Яковченко І.І., Яременко С.М. систематично розміщували на сайті ДНЗ, в соціальній мережі «Фейсбук» матеріали по профілактиці коронавірусної інфекції, організації роботи з дітьми з вадами опорно-рухового апарату, інші інформаційно-просвітницькі матеріали з питань охорони  та  збереження здоров’я дітей. Вихователь-методист Боженко Н.В. розміщувала консультативні матеріали для педагогів та батьків у розділі «Робота методичного кабінету». Також педагоги та батьки мали можливість користуватися методичними матеріалами, які вихователь-методист розмістила на Google Диску.

Слід відмітити співпрацю дошкільного закладу зі службою у справах дітей Конотопської міської ради. Вихователь-методист Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І. здійснюють соціально-психологічний супровід сімей незахищених категорій. Також дитячий садок налагодив тісну взаємодію з Конотопською дитячою поліклінікою, комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської міської ради, Конотопським Центральним відділом реабілітації дітей-інвалідів, з працівниками якого вихователі групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату  Грицюк Т.І., Скидан В.М.,  медична сестра з лікувальної фізкультури Яременко С.М. зуміли налагодити тісний контакт. Кваліфіковані спеціалісти допомагають педагогам  знайти відповіді на безліч запитань, які виникають у ході роботи, знайомлять з новинками методичної літератури, яка у них з’являється, рекомендують, як краще організувати роботу з дітьми.

 

 1. Реагування керівника на зауваження та пропозиції

 

Зауважень по роботі ДНЗ та його керівника в дошкільному закладі протягом року не зареєстровано. Конфліктних ситуацій в ДНЗ не було.

Адміністрація закладу завжди намагається знаходити спільну мову з працівниками та батьками вихованців дитячого садка, компромісні рішення під час розв’язання конфліктних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *