Освіта дітей з особливими потребами (програми)

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З    

 ДІТЬМИ  З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

На сучасному етапі особливого значення набуло питання соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами. Саме тому в ДНЗ №1 «Орлятко» організовано роботу 3 спеціальних груп: групи для дітей з порушеннями мови, групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та групи для дітей із затримкою психічного розвитку.

МЕТОЮ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП Є:

 • Надання дитині кваліфікованої допомоги у подоланні навчальних труднощів.
 • Сприяння всебічному розвитку дошкільників.
 • Формування життєвої компетентності малюків.
 • Розвиток основ самостійності та самоорганізації.
 • Попередження і подолання порушень емоційно-вольової сфери.
 • Успішна адаптація вихованців до шкільного навчання.

Організація роботи з дітьми, які мають особливі потреби здійснюється в дошкільному закладі на основі  основних міжнародних та вітчизняних документів, а саме:

 • Стандартних правил ООН щодо зрівняння можливостей людей зі спеціальними потребами (1993р.);
 • Саламанської декларації (1994р.);
 • Конвенції ООН про права дитини(1989р.);
 • Нормативних актів України у сфері освіти та з питань інвалідів;
 • Конституції України (ст.53);
 • Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» (ст. 26);
 • Програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко» за ред. проф. Т.В. Сак (гриф Міністерства освіти і науки від 12.04.13 №1/11-6943);
 • Програми «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.);
 • Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату заг. ред. Шевцова А. Г. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 №1/11-18795).

 Вихователями групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, сестрою медичною з лікувальної фізкультури  проводяться наступні заходи, згідно з планом ортопедичної реабілітації дітей:

1) дотримання   індивідуального  ортопедичного режиму, який включає в себе: періодичне розвантаження хребта дитини протягом дня в положенні лежачи, зміну положення тіла під час занять, обов’язкове проведення  ортопедичних  хвилинок, сон дітей на твердих ліжках, правильне положення тіла вихованців  за столом, під час гри, сну, формування та закріплення навички тримати правильно поставу;

2) проведення лікувальної фізкультури.

За призначенням лікаря-ортопеда передбачено проведення на рік  4-х курсів лікувального масажу, 2-х курсів електростимуляції. Кожен четвер з дітьми проводиться Година здоров’я. У роботу з дітьми вихователі включають проведення дихальної  гімнастики по методу К.П.Бутейка, психогімнастики, точкового масажу, кінезорефлексотерапії, елементів авторської методики оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» Коржа Ю.М.

 З метою забезпечення  ефективності процесу корекційно-педагогічної роботи з дітьми  групи для дітей з порушеннями мови  вчитель-логопед Сасова Н.П. професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність – вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно-компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Сасова Н.П. намагається побудувати всю  роботу з дошкільниками в ігровій формі, спільно з вихователями протягом 2 тижнів працює над реалізацією основних  завдань того чи іншого тематичного циклу, над підготовкою артикуляційного апарату, корекцією дефектів звуковимови, фонематичного розвитку, удосконаленням навичок граматично правильного мовлення. Педагог не лише удосконалює  усне мовлення дітей, але й забезпечує їхній  інтелектуальний розвиток.  Учитель-логопед здійснює організацію  корекційної  роботи з  виправлення мовленнєвих порушень у дітей з використанням як традиційних видів роботи, так й елементів казкотерапії, логоритміки, ігротерапії, ейдетичних прийомів (з використанням  модифікованих кубиків  В.М.Андросової  для корекції звуковимови  старших дошкільнят). Також у роботі з дошкільниками практикує проведення логопедичного масажу. З вересня 2015 року в дошкільному навчальному закладі розпочато вивчення досвіду роботи педагога «Використання ІКТ у корекційній роботі вчителя-логопеда під час проведення індивідуальних та підгрупових занять».

З вересня 2012 року в дошкільному закладі організовано роботу групи для дітей із затримкою психічного розвитку.

МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПИ:   надати дітям із затримкою психічного розвитку кваліфіковану допомогу у подоланні навчальних труднощів,  сприяти їх всебічному  розвитку, формуванню життєвої компетентності, розвитку основ самостійності і самоорганізації, попередженню і подоланню порушень емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідношень з однолітками, педагогами, батьками, успішній адаптації до шкільного навчання .

 ПРОТЯГОМ РОКУ ПЕДАГОГИ ПРАЦЮЮТЬ НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:  

1.Створення відповідного розвивального середовища, позитивного клімату в дитячому колективі.

2.Реалізація потенційних можливостей розвитку дитини, урахування її індивідуальних особливостей, задоволення індивідуальних потреб, підготовка до незалежного життя в суспільстві.

3.Забезпечення командного підходу, надання системи спеціальних освітніх і фахових послуг: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, практичним психологом, інструктором з фізкультури, музичним керівником, вихователями, медичним персоналом.

4.Проведення обстеження дитини спеціалістами. Складання індивідуальної програми її психолого-педагогічного супроводу, розробка гнучкого розкладу занять з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

5.Навчання дітей за адаптованими освітніми програмами та навчально-виховними планами, методами і формами навчання.

6.Організація ефективної взаємодії педагогів, батьків, спеціалістів, створення сімейної атмосфери в групі.

Розуміючи, що успішність корекційної роботи з дітьми залежить від того наскільки вдається залучити до цього процесу сім’ю, педагоги корекційних груп  налагодили дієву взаємодію  з членами родин вихованців.

 СВОЮ РОБОТУ ВОНИ БУДУЮТЬ З УРАХУВАННЯМ НАСТУПНИХ   ПРИНЦИПІВ:  

1.Рівноправного партнерства

2.Єдності діагностики та корекції

3.Позитивної характеристики вихованця

4.Урахування стану, думки, досвіду батьків

5.Поваги до батька і матері

Практичний психолог Панчук І.І.  надає дієву психологічну підтримку членам родин вихованців корекційних груп та самим дітям, яку спрямовує:

 • на зниження емоційного дискомфорту, пов’язаного із затримкою психічного розвитку, фізичними чи мовленнєвими вадами;
 • підтримування впевненості батьків у можливостях дитини;
 • формування у батьків адекватного ставлення до проблем дитини;
 • формування адекватних батьківсько-дитячих стосунків.

У ході роботи з батьками вихованців педагоги  обирають засоби і методи їх консультування з урахуванням інтелектуального й психічного потенціалу дитини, допомагають  дітям і членам їх родин усвідомити їх проблеми, намічають шляхи їх розв’язання, узагальнюють досягнуті результати й обговорюють  з батьками подальші плани роботи з дитиною, залучають їх до корекційної роботи та надають їм відповідні рекомендації.

У батьківських куточках всіх вікових груп педагоги систематично розміщують «Поради психолога», «Поради вчителя-дефектолога», «Логопедичний порадник», «Логопедична поштова скринька», де завжди можна віднайти практичні рекомендації щодо формування вольових якостей дитини, активізації пізнавальних процесів, організації роботи з сенсорно-пізнавального, мовленнєвого розвитку малюка тощо.

Саме командний підхід  під час організації корекційної роботи з дошкільниками (взаємодія між спеціалістами, взаємодія між педагогами та батьками)  допомагає  досягти певних результатів у роботі з дітьми.

Протягом 2022-2023н.р. в закладі дошкільної освіти будуть  функціонувати 3 інклюзивні групи для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку. Ознайомитися з наказами, Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу можна за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/17frI1yUrFV1LYvtVn0LG1bEubWKTgpG8?usp=sharing

 

 

А САМЕ ГОЛОВНЕ, ЩО НАШІ ВИХОВАНЦІ  МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАСВОЇТИ  ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО

ІСНУВАННЯ В СОЦІУМІ

 

 «МИ ВСІ РІЗНІ, АЛЕ МИ ВСІ РІВНІ»

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *