09.04.2020р. – Методичні рекомендації щодо виготовлення та використання коректурних таблиць у роботі з дошкільниками

Коректурні таблиці представляють собою інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від дев’яти до двадцяти п’яти), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, наприклад, геометричними фігурами). Картинки добираються за змістом тематично і майже не змінюються в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення, урізноманітнюються зв’язки між елементами теми. Можливо, це і пояснює саму назву таблиці – коригувати наше сприйняття предметів й об’єктів дійсності, кожного разу ті самі елементи дійсності можна розглядати в новому ракурсі, під іншим кутом зору, звертати увагу на особливі якості та відмінності предметів один від одного.

Розвивальний ефект коректурних таблиць забезпечується дотриманням низки правил їх виготовлення та використання.

 1. Необхідно враховувати, незалежно від формату (демонстраційні – для роботи з усією групою, роздаткові – для індивідуальної, парної чи підгрупової роботи), картинки обов’язково мають бути предметними, щоб забезпечити ясність і чіткість сприйняття (слухового – завдання, запитання дорослого, і зорового – пошуку й знаходження відповіді на запитання/ завдання в таблиці).
 2. Картинки мають бути достатньо крупними, реальними, які легко впізнати, бажано одноманітними (за принципом виготовлення) для полегшення їх сприйняття дітьми і дотримання естетичних вимог. Можливий варіант виготовлення коректурних таблиць із контурним зображенням, що дає змогу включати завдання і на розмальовку.
 3. Кількість картинок для використання в молодшій групі має бути від 9 до 12, максимально 16 картинок; у старшій – 20-24/25 картинок. Чим молодші діти, тим більш очевидними мають бути зв’язки між предметами як тематичним угрупуванням.
 4. Доцільно кожну клітинку пронумерувати і підписати друкованим шрифтом – це значно розширить розвивальні можливості використання коректурних таблиць: мимовільно діти запам’ятовуватимуть цифри і друкований образ слова. Без особливих зусиль, завдяки регулярному використанню коректурних таблиць, діти привчаються запам’ятовувати «зчитувати» форму слова, співвідносити його з буквеним виразом, що робить їх впевненими у власних силах, забезпечить у майбутньому техніку читання за рахунок впізнавання засвоєних раніше слів. Крім того, це дає змогу використовувати коректурні таблиці для реалізації не лише численних пізнавальних, інтелектуальних, мовно-мовленнєвих завдань (фонетичних, лексичних, граматичних, мовленнєво-творчих), а вправляти дітей у математичних уміннях (порахувати, встановити послідовність, порівняти, визначити форму, дібрати предмет-замісник тощо), закріпляти орієнтування у просторі (перед, між, вище, нижче, за тощо), розвивати увагу та спостережливість дошкільників.
 5. Добір картинок має відбуватися за принципом не простого лінійного групування, а так, щоб стимулювати розумову діяльність дітей, активізувати психічні процеси (сприйняття, увагу, уяву, пам’ять, мовлення, інтелектуальні операції). Так, до теми «Транспорт» в молодшій групі добираються картинки і завдання, щоб уточнити знання дітей про транспорт, призначення пасажирського та вантажного транспорту, щоб научити їх впізнавати та називати транспортну техніку, її основні частини, підтримувати інтерес до транспортуючої та комунальної техніки, транспорту спеціального призначення. В середній групі добираються картинки і завдання, щоб збагатити знання дітей про призначення та функціональні особливості техніки різних видів, формувати уявлення про засоби пересування, якими люди користувалися раніше, а в старшій групі, щоб поглибити знання про різні види транспорту й техніки, формувати уявлення про зародження транспорту, про давні мрії людей швидко пересуватися в просторі.

Пропоную розглянути коректурну таблицю «Транспорт» для різних вікових груп.

Коректурна таблиця « Транспорт» для молодшої групи

 

Назви:

 • транспорт, який перевозить людей;
 • транспорт, який перевозить вантажі;
 • транспорт, який допомагає на будівництві;
 • транспорт, який допомагає гасити пожежу, рятувати людей;
 • сусідів тролейбуса, сміттєвоза;
 • що між автомобілем і тролейбусом, зліва від таксі, справа від тролейбуса;
 • основні частини автобуса, автомобіля.

 Порівняй:

 • пожежну машину й карету швидкої допомоги;
 • автобус і тролейбус.

Відгадай загадки – знайди відгадки:

Як натиснеш на педалі, побіжить в далекі далі.

(Велосипед)

По маршруту вас везуть

І квиточки продають.

З вигляду продовгуватий,

Але зовсім не рогатий.

(Автобус)

Вгору ріжки підіймає

І в дорогу вирушає.

Їздить тільки у містах,

І по буднях й по святах.

(Тролейбус)

Коректурна таблиця «Транспорт» для середньої групи

 

Назви і накрий фішками:

 • види наземного, повітряного, вантажного, водного, міського транспорту;
 • транспорт спеціального призначення;
 • засоби пересування, якими люди користувались раніше.

Опиши транспорт, не називаючи його, за алгоритмом:

 • Потрібен для… Має…  На ньому…   Його легко впізнати…

Поміркуй:

 • Що було б, якби не було транспорту?
 • Чому на дорозі пропускають карету швидкої допомоги, пожежну машину?

 

Коректурна таблиця « Транспорт» для старшої групи

Назви:

 • транспорт, про який можна сказати «він», «вона»;
 • вид транспорту в кл. №2,4,5,9,10,13,15;
 • казковий транспорт;
 • адресу транспорту, який рухається тротуаром;
 • слова, в яких є звуки [т], [к], [с ] ( їх місце в слові);
 • слова, в яких два, три, чотири склади.

Відповідай швидко:

 • Хто літав на килимі-літаку?
 • Хто пересувався за допомогою чобіт-скороходів?
 • Хто пересувається на інвалідному візку?

Порахуй:

 • види міського, вантажного, спеціального, водного, комунального транспорту.
 • Чого більше? На скільки?
 1. Існують декілька варіантів роботи з таблицею:
 2. дорослий оголошує запитання або завдання, дитина виконує його, дає пояснення своїх дій; можливий коментар з боку дорослого (додаткова інформація, оцінка виконання, уточнення тощо). Основне завдання – завдяки уважному слуховому сприйняттю і зосередженому огляданню таблиці знайти правильну відповідь і назвати правильне слово/слова;
 3. запитання чи завдання представлені на картках за допомогою символічних знаків, які дитина (група дітей) має самостійно «прочитати» і виконати, використовуючи спеціальні фішки (геометричні фігури, дрібні предмети тощо, якими накриваються картинки – відповіді), а потім прокоментувати результат виконання завдання. Суть розумових дій дитини полягає в тому, щоб не лише знайти на таблиці правильну відповідь, а виконати додаткові завдання: накрити, розфарбувати, порахувати, співвіднести зі схемою, моделлю, символом тощо;
 4. діти можуть працювати з незаповненою коректурною таблицею і набором предметних картинок-карток, заповнюючи клітинки згідно усних завдань дорослого або символічних вказівок на форму (колір, букву, число, величину тощо). Такого роду завдання розвивають здатність орієнтуватися на таблиці, вправляють у розумінні й правильному вживанні просторових прислівників і прикметників (між, за, перед, вище, нижче, під).
 5. Запитання і завдання (вправи) до таблиць варто добирати так, щоб відповідь мала багато варіантів, що спонукає дітей до активного сприйняття зображень, неординарного розв’язання завдання, заохочує дітей до участі в інформаційній грі за змістом таблиці.

Так, до таблиці «Тварини» можна запропонувати дітям з двадцяти картинок обрати та назвати тварин, які мешкають в теплих краях, назви яких починаються з певного звуку; мають певну кількість складів. Щоб не втомити дітей потоком запитань, дорослий може сформулювати окремі з них у вигляді завдань:

 • продовжити речення, що починається з певного слова з таблиці;
 • назвати одним словом низку слів з таблиці за номерами;
 • визначити сусідів вказаної картинки;
 • встановити закономірну послідовність за певною ознакою;
 • скласти історію за названими картинками тощо.
 1. Коректурні таблиці можуть використовуватися в різних форматах життєдіяльності дітей: не тільки у спільній партнерській діяльності дорослого та дитини, а й під час спеціально організованої освітньої діяльності.
 2. На початку заняття – як засіб активізації психічних процесів і включення дітей у навчально-пізнавальну діяльність.
 3. В основній частині, залежно від теми й логіки заняття, – для уточнення знань і розширення інформаційно-пізнавального кола знань та уявлень дошкільників, унаочнення процесу встановлення причинно-наслідкових зв’язків між елементами дійсності.

Поза межами організованого навчання – як своєрідна інтелектуальна гра, в якій діти можуть змагатися поодинці або командами на швидкість реакції, точність й широту сприйняття, багатший словник тощо. Головне, що забезпечує успіх їх використання, – живий інтерес дітей, радість відкриття, допитливість, мовленнєва ініціативність, задоволення від відчуття своєї інтелектуальної спроможності, які дорослий має підтримувати, ретельно оберігаючи в процесі роботи з таблицею її пізнавально-ігровий статус. Кількість учасників такої інтелектуальної гри не обмежується. Можлива організація гри як з однією дитиною, так і з усією групою дітей. Завдання спрямовані на індивідуальне виконання, а також сприяють розвитку товариських партнерських відносин.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *